Стъклопакети

Избора на остъкляване играе най- важна роля в това, доколко ефективно новата ПВЦ дограма, алуминиева дограма или окачена фасада ще допринася за подобрения комфорт на обитаване и се отразява значително на разходите за отопление и охлаждане на сградата.
Затова считаме като важна част от нашата работа освен за профилната система, да ви помогнем и в избора на подходящи стъклопакети. Има няколко важни параметъра, които са определящи за неговите качества и съответни създаването на подходящия микроклимат в жилищна или работна среда, а именно:

 • Коефицент на топлопреминаване – Ug. Колкото по-малка е неговата стойност, толкова по-малки загуби на топлина има през стъклопакета, съответно по-ниски разходи за отопление.
 • Соларен фактор – g. Колкото по-ниска стойност има, толкова по-малко от слънчевата енергия през лятото постъпва в помещенията т.е по-ниски разходи за климатизация. Особено важен параметър при окачените фасади.
 • Светлопропускливост – Lt. При по-високи стойности, в помещенията има достатъчно естествена светлина и обратно.
 • Кофициент  на шумопоглъщане – Rw. При по-високи стойности се постига по-добра звукова изолация. Важен параметър за сгради, подложени на по-високо шумово натоварване.

Стандартни двойни и тройни стъклопакети 

 • с енергоспестяващи стъкла
 • със слънцезащитни стъкла
 • с обемно-оцветени стъкла
 • с орнаментни стъкла
 • с шумоизолационни
 • с безопасни ламинирани стъкла
 • със закалени стъкла

Стъклопакетите стандартно са с алуминиеви дистанционери.

За подобрена топлоизолация и срещу появата на конденз все повече се налагат тъй- наречените дистанционери топъл край.

Илюстрация на топъл край :

 

По същата причина е възможно да се използва газ аргон, вместо въздух.

Стъклопакети с вградени шпроси:

Разполагат се в камерата на стъклопакета, като го разделят визуално на клетки.

Call Now Button