Експлоатация и почистване на дограмата

I. След монтажа на дограмата:

Нашата работа се счита завършена при монтирана, остъклена и функционираща дограма, с монтажна пяна във фугите, около прозореца или вратата.

След приключване на обработката на отвора /измазване/ задължително да се почистят крилата от евентуално попаднали строителни материали по обкова, тъй като това би възпрепятствало безпроблемното му функциониране.

Необходимо е да се почисти  долната част на касата с помощта на прахосмукачка, тъй като евентуални метални стружки, строителни отпадъци и други дребни части могат да запушат отводнителните отвори.

Не по късно от 30 дни след монтажа трябва да се свали защитното фолио от профилите. В противен случай, цялостното премахване на фолиото става бавно и трудно.

II. Експлоатация:

1. Завъртайте дръжката на прозореца само при затворено положение на крилото(крилото да  е притиснато към касата). В противен случай може да се стигне до откачване на крилото, т.е то е отворено едновременно в две посоки и няма да може да се затвори нормално.

2. За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъдат смазвани със смазка за обков, поне един път годишно.

3. Не закачайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) върху крилото на прозореца –възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

4. Входните  ПВЦ врати / не важи за терасни врати /  с брави с мартина се заключват с повдигане на дръжката нагоре и последващо завъртане на ключа.

5. Входните алуминиеви врати, особено за тези с отваряне навън е препоръчително да имат горен автомат за врати, който ги предпазва от удар при при затръшване навън, причинено от силен вятър или течение.

6. Плъзгащите се крила / алуминиеви или ПВЦ / трябва да се затварят плавно,без силен удар към касата.  В противен случай е възможно счупване на насрещници и/или други части от обкова.

IІІ. Почистване на профилите, уплътненията и стъклата

1. Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове и мека кърпа.

На много места високото замърсяване на въздуха, води до упорити петна,които се отстраняват трудно. За избягване на големи замърсявания, както и за почистване на силно замърсени повърхности, препоръчваме почистване със специални почистващи препарати за ПВЦ или алуминиеви профили..

2. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители.

3. Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа или специализирани препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.

ВАЖНО!

Не използвайте абразивни почистващи материали!

Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.

Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли,бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!

ІV. Проветряване

1. Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.

2. При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ – това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност в помещението и ниски външни температури.

*Предпоставка за предотвратяване на това явление е правилното проветряване и отопляване на помещенията! Най – добре е през студените месеци това да става за кратко време при цялостно отваряне, най-малко веднъж на ден.

V. Опасни ситуации

1. При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение,което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

Препоръка:

При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца или вратата.

Call Now Button